Notice: Undefined variable: denyHeader in /home/hurnetr/domains/hurnethaber.com/public_html/SYSTEM_initialize.php on line 0

Notice: Undefined index: dbTimeZone in /home/hurnetr/domains/hurnethaber.com/public_html/lib/CM/CM_function.php on line 0

Notice: Undefined index: bannerPageID in /home/hurnetr/domains/hurnethaber.com/public_html/SYSTEM_common_function.php on line 0

Notice: Undefined index: META_refresh in /home/hurnetr/domains/hurnethaber.com/public_html/SYSTEM_function.php on line 0
Çanakkale'de şehit düşen futbolcular
Notice: Undefined index: bannerArr in /home/hurnetr/domains/hurnethaber.com/public_html/SYSTEM_common_function.php on line 0

Notice: Undefined index: banner_data_loaded in /home/hurnetr/domains/hurnethaber.com/public_html/SYSTEM_common_function.php on line 0

Notice: Undefined index: meta_head in /home/hurnetr/domains/hurnethaber.com/public_html/SYSTEM_common_function.php on line 0

Notice: Undefined index: body_alti in /home/hurnetr/domains/hurnethaber.com/public_html/SYSTEM_common_function.php on line 0

Notice: Undefined index: isIndex in /home/hurnetr/domains/hurnethaber.com/public_html/SYSTEM_function.php on line 0

Notice: Undefined index: pageID in /home/hurnetr/domains/hurnethaber.com/public_html/SYSTEM_function.php on line 0
  • BIST 2.443,77
  • Altın 975.604
  • Dolar 16.7259
  • Euro 17.4609

   Çanakkale'de şehit düşen futbolcular

   Çanakkale'de şehit düşen futbolcular
   Notice: Undefined index: detay_300x250 in /home/hurnetr/domains/hurnethaber.com/public_html/SYSTEM_common_function.php on line 0
     Devrin en meşhur mecmualarından olan Donanma, şehit düşen, yaralanan veya silah altına alınan idmancılarımızın listesini bağlı oldukları kulüplerden...

   Notice: Undefined index: detay-320x50 in /home/hurnetr/domains/hurnethaber.com/public_html/SYSTEM_common_function.php on line 0

    

   Devrin en meşhur mecmualarından olan Donanma, şehit düşen, yaralanan veya silah altına alınan idmancılarımızın listesini bağlı oldukları kulüplerden istedi. İspor (spor) âlemimizin bazıları çok meşhur, bazıları ise şimdilerde hiç duyulmamış kulüplerinden beş tanesi yolladı istenilen cetvelleri, listeleri…

   Beşiktaş Jimnastik Kulübü

   Kâzım Bey (koşucu, zabit vekili)

   Âsım Bey (futbolcu, zabit vekili)

   Ali Bey (futbolcu, gönüllü asker) 

   Galatasaray Kulübü

   Abdurrahman Robenson Bey (umumi kaptan ve izcilerin oymak beyi, mülazım-ı sâni)

   Hasnûn Gâlib Bey (futbol ve hokey ikinci kaptanı, zabit vekili)

   Neşet Bey (hokey kaptanı, zabit vekili)

   Hâlid Fuad Bey (Müşir Fuad Paşazâde) (ikinci takımda futbolcu, zabit vekili)

   Mehmet Ali Bey (Enver Paşazâde) (futbolcu)

   Refik Ata Bey (futbolcu)

   Cemil Bey (futbolcu)

   Hasib Bey ((Ali Paşazâde)

   Nazmi Bey (futbolcu)

   Galatasaray'ın şehit idmancılarından en bilineni Beyoğlu'nda kulüp binasının da bulunduğu sokağa ismi verilen Hasnûn Gâlib Bey'dir. Galatasaray'ın bu genç ve yetenekli muhacimi gönüllü olarak gittiği Çanakkale'de maalesef şehit düşmüştür. Bu elemli kayıp başta Galatasaraylılar olmak üzere bütün spor âlemini derin bir acıya boğdu. Çekilen üzüntü, Donanma mecmuasında neşredilen resminin altında şu sözlerle tarif ediliyordu: "Avdeti daima ümit ettik, fakat seneler geçti herkes döndü, o dönmedi."

   Üsküdar Anadolu Kulübü

   (Silah altında olanlar ve şehit olanlar bir arada)

   Kemâl Bey (orta muhacim, zabit)

   Raif Bey (müdafi, zabit)

   Efhem Bey (muavin, zabit)

   İlhami Bey (kaleci, zabit)

   Nasuhi Bey (muhacim, zabit vekili)

   Macid Bey (muhacim, zabit vekili)

   Hüseyin Bey (muavin, zabit vekili)

   Hâlid Bey (muhacim, zabit vekili)

   Şevket Bey (muavin, eczacı mülazımı

   Azmi Bey (müdafi, tabib muavini)

   Sadullah Bey (muavin, çavuş)

   Hüsnü Bey (muavin, zabit namzedi)

   Kemâl Bey (muhacim, zabit vekili)

   Salahaddin Bey (muavin, bölük emini)

   İbrahim Bey (muavin, zabit vekili)

   Mehmet Bey (muavin, zabit vekili)

   Cevat Bey (muavin, askeri tair

   Yusuf Kenan Bey (müdafi, zabit)

   Mısırlı Yusuf Bey (muhacim, zabit)

   İbrahim Zemçi Bey (muavin, nefer

   Hayrettin Bey (muavin, Hilâl-i Ahmer'de)

   Rasim Bey (muhacim, zabit)

   Mehmet Ali Bey (muavin, zabit)

   Hakkı Bey (muavin, yazıcı çavuş)

   Ali Osman Bey (muavin, zabit vekili)

   Remzi Bey (muhacim, zabit)

   Şemsi Bey (kaleci, küçük zabit)

   Kadıköylü Hasan Bey (orta muavin, askeri şöför)

   Saadettin Bey (kaleci, zabit namzedi)

   Raif Bey (muavin, zabit namzedi)

   Kâzım Bey (muavin, zabit)

   Fazıl Kani Bey (muavin, zabit vekili)

   Eşref Bey (kaleci, zabit vekili

   Mazhar Bey (kaleci, zabit vekili)

   İş bu esami meyanında mezun bulununlar dâhil değildir.

   Bu listede adı geçen Kadıköylü Hasan Bey, ilk Türk futbolcularından meşhur merkez muavin Hasa Basri Bey'dir. 1920 senesinde vefat etmiştir.

   Fenerbahçe Spor Kulübü

   (Silah altına alınanlar ve şehitler bir arada)

   Gâlib Bey (birinci futbol takımı kaptanı)

   Yahya Bey (mecruh ve taht-ı tedavide)

   Kemâl Bey (şehit)

   Nüzhet Bey (birinci futbol timi azasından)

   Said Bey (birinci futbol timi azasından)

   Zeki Bey (ihtiyat zabitlerinden)

   Sâfi Bey (ihtiyat zabitlerinden)

   Hâfid Bey (zabit namzedi

   Cemî Bey 

   Nuri Bey (birinci futbol timi azasından)

   Sadık Bey (birinci futbol timi azasından

   Rüşdü Bey (kotra ve denizcilik şubesinden)

   Osman Bey (futbol ikinci timi azasından)

   Fahri Bey (sandal ve deniz şubesinden)

   Sezai Bey 

   Burhaneddin Bey 

   Hulki Bey (deniz ve sandal şubesinden)

   Ömer Bey (süvari mülazım-ı sâni (İhtiyat))

   Garî Bey (futbol birinci timi azasından)

   Afif Bey (zabit namzeti)

   Bedri Bey (zabit namzeti)

   Hâfid Bey (zabit namzeti)

   Ferik Bey (zabit namzeti)

   Kemâl Bey (zabit namzeti)

   Emin Bey (zabit namzeti)

   Zeki Bey (mecruh ve taht-ı tedavide)

   Nebil Bey 

   Vasıf Bey 

   Şevki Bey 

   Servet Bey 

   Kenan Bey 

   Sabri Bey (birinci futbol timi azasından)

   İsmail Bey

   Ata Bey

   Rauf Bey

   Şakir Bey (ihtiyat Zabit Vekili)

   Vehbi Bey (Müftüzade, futbol birinci timi azasından)

   Ârif Bey (futbol birinci timi azasından (askeri mühendis)

   Nureddin Bey (şehit

   Mehmed Bey (mülazım-ı Sâni)

   Nureddin Bey

   Cemâl Bey

   Wilhelm Kohlhammer (birinci tim azasından (Almanya'da asker)

   Mehmed Nasuhi Bey (ikinci tim azasından, ihtiyat zabitlerinden)

   Edhem Bey (ikinci tim azasından, ihtiyat zabitlerinden)

   Manço Salahaddin Bey 

   Süreyya Mithat Bey (birinci tim azasından)

   Mustafa Behçet Bey (mecruh ve taht-ı tedavide)

   Müfid Bey (ihtiyat zabit namzedi)

   Sami Bey (ihtiyat zabit namzedi)

   Mithat Bey

   Fenerbahçe'nin şehit futbolcuları içinde en çok bilineni ise Mühendis Ârif Bey'dir. Vazifeli olarak bulunduğu Niğde'de şimendifer inşaatı esnasında hain bir çete tarafından şehit edildi. Mühendis Ârif Bey daha sonra Spor Âlemi mecmûasıda yayınlanan "Şehit İdmancılarımız" namlı tefrikada şu sözlerle hatırlanmış:

   "Yükseklere çıkan bu dini duanın aralarına daima gözyaşları silken (döken) gençler artık son vazifelerini ifa etmekle meşguldüler. Nihayet bu da geçti, bu ismin de üzerine bir çizgi çekildi."

   Türk İdman Ocağı

   Şehit:

   Mehmet Sedat Bey (ocağın fahri doktoru ve reis-i sabıkı

   Silah Altında Bulunanlar:

   İbrahim Bey (ihtiyat zabiti namzeti, terbiye-i bedeniyye takımından)

   Mehmet Fuat Bey (baytar, futbol takımından muhacim)

   Fahri Bey (baytar, zabit vekili, futbol takımından muhacim)

   Burhan Bey (ihtiyat zabiti namzeti, futbol takımından muhacim)

   Hulûsi Bey (ihtiyat zabiti namzeti, futbol takımından merkez müdafi, kaptan)

   Vefik Bey (ihtiyat zabiti namzeti, futbol takımından muavin)

   Nureddin Bey (ihtiyat zabiti namzeti, futbol takımından müdafi)

   Suat Bey (ihtiyat zabiti namzeti, futbol takımından muhacim)

   Nuri Bey (ihtiyat zabiti namzeti, terbiye-i bedeniyye takımından

   Saim Bey (asker, terbiye-i bedeniyye takımından)

   Şerafeddin Bey (asker, terbiye-i bedeniyye takımından)

   Hayri Bey (asker, futbol takımından muavin)

   Vâhid Bey (asker, terbiye-i bedeniyye takımından)

   Abdullah Bey (asker, futbol takımından muhacim)

   Muzaffer Bey (asker, futbol takımında muavin)

   Mustafa Fuad Bey (asker, kulüp reis-i hazırı

   yenişafak

   Notice: Undefined index: detay_01 in /home/hurnetr/domains/hurnethaber.com/public_html/SYSTEM_common_function.php on line 0
   UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
   Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
   Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.

   Notice: Undefined index: detay_02 in /home/hurnetr/domains/hurnethaber.com/public_html/SYSTEM_common_function.php on line 0
   Diğer Haberler

   Notice: Undefined index: detay_03 in /home/hurnetr/domains/hurnethaber.com/public_html/SYSTEM_common_function.php on line 0
   Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Hür Net Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
   Tel : 0000 000 00 00 | Haber Yazılımı: CM Bilişim